Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ


    14o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
     Παπαϊωάννου 7 -τηλ.: 210-2753868


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Εγγραφές μαθητών-μαθητριών στην Α΄τάξη, για το Σχολικό Έτος: 2018-2019.

     Σας κάνουμε γνωστό ότι, για  το Σχολικό Έτος 2018-2019, θα εγγραφούν στην Α΄ Τάξη οι γεννηθέντες το έτος 2012.
     Οι εγγραφές θα γίνονται στο γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου, από 2 έως  και 18 Μαΐου 2018, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.
  
Δικαιολογητικά που απαιτούνται
  α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, με βάση  τα στοιχεία  που  παρέχει  ο  γονέας/κηδεμόνας του  μαθητή  σε Υπεύθυνη Δήλωση που  καταθέτει  στο  σχολείο. Δεν  απαιτείται  η  προσκόμιση πιστοποιητικού  γέννησης από  τους  γονείς  καθώς  αναζητείται από το  σχολείο  εγγραφής μέσω  του  Πληροφοριακού  Συστήματος  myschool του  ΥΠΠΕΘ. 
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή (B.Y.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).  (Το  έντυπο  παρέχεται  από  το  σχολείο  εγγραφής).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο  διεύθυνσης  κατοικίας του μαθητή. (Λογαριασμός  ΔΕΚΟ, μισθωτήριο  οικίας, συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας, με στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση  ή  άλλο έγγραφο).
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6 /65742 / Δ1 /25-4-2018 εγκύκλιο του Υ.Π.Π.ΕΘ., σε περίπτωση  μη  φοίτησης  σε  Νηπιαγωγείο  οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π. Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.).

   Κάθε δημόσιο Δημοτικό Σχολείο έχει τη δική του σχολική περιφέρεια και σ’ αυτό φοιτούν οι μαθητές-τριες που διαμένουν στην περιφέρειά του.
  
Η είσοδος του σχολείου μας είναι από τον πεζόδρομο (Οδός Λογοθετίδη).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου