Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Εγγραφές Ολοήμερου και Πρόωρης Υποδοχής (Πρωινή Ζώνη)

14o ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπαϊωάννου 7, 210-2753868

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Aγαπητοί  γονείς,
   Σας γνωρίζουμε ότι  οι  εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και  στο  Τμήμα  Πρόωρης  Υποδοχής (7:00-8:00) για το σχολικό  έτος  2018-19   θα  γίνονται   μέχρι 12 Ιουνίου 2018. Οι  γονείς/κηδεμόνες  των  μαθητών/-τριών  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  τη  σχετική  αίτηση-δήλωση με  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά στον  Διευθυντή  όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες τις ακόλουθες ώρες:
-                Κατά την πρωινή προσέλευση 8:00-8:15
-                Από τις  10 π.μ.  μέχρι  11:30 π.μ.
-                Στο σχόλασμα 13:00-13:30

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
αα) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
ββ) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως
- πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι.
-  πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
- Η εγγραφή των μαθητών Ρομά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμήματος/τμημάτων ολοήμερου, οι Διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 12 Ιουνίου 2018, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.
Υπενθυμίζουμε  ότι  οι  εγγραφές  για  τους  μαθητές, που θα εγγραφούν στην Α΄ Τάξη για  το Σχολικό Έτος 2018-2019  θα  ολοκληρωθούν στις  18 Μαΐου 2018.


Ο Διευθυντής του Σχολείου

Κων/νος Τζίμας


Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 70279/Δ1/3-5-2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου